Schüler-Fortschrittkurse starten jetzt!
   
 
Datum Kurs Lokal Stadt Kursart
20.09.2018 - 11.04.2019
18:00 h - 18:55 h
Turnsaal der VS Hallstatt Single- und Linedance
24.01.2019 - 25.04.2019
19:30 h - 21:00 h
Turnsaal der VS Hallstatt Jugendkurse